– DŮLEŽITÉ INFORMACE –

Vládou ČR byla vyhlášena karanténa na celém území naší republiky.

Na doporučení Rady AKL ČR z.s. a Rady SAS  přechází naše ordinace od 16.3. 2020 (na období vyhlášené karantény) do nouzového režimu.

1/ Noví pacienti (na vstupní vyšetření) budou přeobjednáni – po ukončení nouzového stavu a dle momentální situace / možné termíny individuálně domluvíme/.

2/ Stávající pacienti mohou využít email, sms zprávy, či telefon ke krátkým konzultacím. Prosím o trpělivost.

3 / Můžeme komunikovat pomocí SMS, případně na e-mail: info@logopoint.cz

4/ Dovolujeme si Vás upozornit, že ZPŠ, dále OZP  schválila  dne 17.3. 2020 možnost online terapie.  Proto klienti OZP, ZPŠ mohou žádat termíny na online logopedii na e-mailové adrese info@logopoint.cz, nebo pomocí SMS.  Ostatní pacienty zatím prosíme o trpělivost. Informace na již uvedených kontaktech.

Děkujeme   za pochopení. Přejeme hodně sil  a hlavně hodně zdraví všem.


Mgr. Hana Jirsová


Rozšíření služeb o Ergoterapii

Rozšířili jsme naše služby a nabízíme Vám služby ergoterapeuta. 

Poskytujeme individuální i skupinovou ergoterapii přímo v ordinaci, nebo po domluvě i v domácím prostředí.

Co nabízíme:

 • rehabilitační cvičení po cévní mozkové příhodě (CMP)
 • rehabilitační cvičení po úrazech a operacích horních končetin
 • komplexní péči pro děti s vývojovými poruchami (vývojová dysfázie, PAS)
 • aplikaci dlah URIAS
 • MIRROR THERAPY (cvičení se zrcadlem)
 • trénink kognitivních funkcí
 • nácvik soběstačnosti ADL
 • poradenství ke kompenzačním pomůckám

Samozřejmostí je úzká spolupráce s dalšími odborníky (neurolog, praktický, lékař, pediatr, fyzioterapeut, klinický logoped,  psycholog).

Nabízíme krátké objednací termíny, vlídný a profesionální přístup.

Nabízíme také ergoterapii na míru přímo pro Vaše zařízení (Kluby seniorů nebo sociální a zdravotnická zařízení). Zvláštní příplatek dle domluvy na materiály u činností – skupinová keramika, muzikoterapie, práce s hlasem. 

Péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Ceník: (platba v hotovosti, v případě předplatného možnost platby i na účet)

 • Individuální terapie (60 min) 700 Kč
 • Individuální terapie v domácím prostředí 800 Kč
 • Skupinová terapie (60 min) 850 Kč

Objednávky na telefonních číslech. Během terapií telefony nezvedáme. Zkuste to prosím znovu, nebo pošlete sms a my se Vám ozveme zpět.


Tel: 604690929, 737711183
Mail: info@logopoint.cz

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina- HLÁSKÁŘ

– VĚDECKY PODLOŽENÝ TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE PROF. ELKONINA, KTERÝ PRO ČESKÝ JAZYK UPRAVILA DOC. MIKULAJOVÁ A MGR. DOSTÁLOVÁ.

– V KURZECH NEUČÍME DĚTI PŘEDČASNĚ ČÍST, ALE UČÍME JE HLÁSKY SLYŠET , ROZLIŠOVAT VE SLOVECH. ROZVÍJÍME SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ,  DŮLEŽITÉ PRO ČTENÍ- CÍLEM JE, ABY JEJICH START VE ŠKOLE BYL CO NEJLEPŠÍ.

– PODROBNÝ POPIS METODY NAJDETE NÍŽE. TYTO ŘÁDKY CHTĚJÍ HLÁSKÁŘE STRUČNĚ PŘEDSTAVIT.

– MŮŽETE SI ŘÍKAT,  K ČEMU TO JE, KDYŽ MY JSME SE  NAUČILI ČÍST VE ŠKOLE

A ŽÁDNÝ KURZ JSME NEPOTŘEBOVALI.

DĚTI SE UČÍ HROU A HLÁSKÁŘ JE JAKO HRA. DĚTI BAVÍ, UČÍ SE SPOLUPRACOVAT, TVOŘÍ, PŘEMÝŠLÍ A BAVÍ SE. A PŘITOM SE UČÍ.

– KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVOU KNIHU- PRACOVNÍ SEŠIT, ŽETONKY. DO KNIHY SI MALUJE. LEKTOR/KA PRACUJE S ORIGINÁLNÍMI LOUTKAMI, KTERÉ DĚTI PROVÁZÍ CELÝM PŘÍBĚHEM Z KRAJINY SLOV A HLÁSEK.

KURZ JE VHODNÝ PRO VŠECHNY DĚTI. JAKO SOUČÁST PŘÍPRAVY DO ŠKOLY PRO DĚTI BEZ POTÍŽÍ. PRO DĚTI OHROŽENÉ PORUCHAMI UČENÍ, PRO DĚTI Z CIZOJAZYČNÉHO PROSTŘEDÍ, PRO DĚTI S VÝVOJOVOU DYSFÁZII. PORUCHOU VÝSLOVNOSTI,  APOD.

 

 

MALÉ SKUPINKY (4- 6 DĚTÍ VE SKUPINĚ), INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.

KURZY OD ZÁŘÍ 2018 – NA NĚKOLIKA MÍSTECH V PRAZE, V PROSTORÁCH MŠ JAŽLOVICKÁ, ORDINACE KLINICKÉ LOGOPEDIE LOGOPOINT- HOLUŠICKÁ UL. PRAHA 4 CHODOV,   PROSTORY MŠ -PRAHA 6  (ZVEŘEJNÍME ADRESU),  V JEDNÁNÍ PRAHA – CENTRUM A PRAHA 3, VRANÉ NAD VLTAVOU. MOŽNOST DOMLUVIT SE V RÁMCI VAŠÍ ŠKOLY ČI ŠKOLKY.

KURZ SE KONÁ  1x TÝDNĚ, 33 LEKCÍ. CENA JE 170KČ ZA LEKCI. SLEVA PRO SOUROZENCE. MOŽNOST ROZLOŽENÍ PLATBY.

 

 

KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ:

INFO@LOGOPOINT.CZ

TEL: 775 312 849, TEL: 604 690 929

 

 

A TEĎ PODROBNĚ:

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje jazykové  schopnosti (zejména fonematické uvědomování), které jsou velice důležité a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny.

Dítě se učí na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Až poté, co dítě získá plnou vědomou orientaci ve zvukové struktuře jazyka,  může se začít seznamovat s písmeny.

Ruský profesor vývojové psychologie D.B Elkonin, odhalil, jako jeden z prvních, vztah mezi uvědomováním si hláskové struktury slova a schopností číst a psát a vytvořil originální metodu k podpoře této schopnosti u dětí.

Trénink podle Elkonina sa liší od jiných stimulačných programů tím, že se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a také se naučí schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Pro tyto účely  využívá metodika na rozdíl od jiných technik tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže „vytáhnout“ až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně nebo skupinově.

 

Jak probíhá samotný kurz?

Kurz se skládá z 33 lekcí, kdy děti formou příběhu a hry se seznamují s krajinou slov a hlásek a získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení  se děti seznamují s jednotlivými obyvateli této krajiny, kteří je provází v průběhu kurzu – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Tato metoda rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi . Důležité je, aby děti pochopili v první řadě zvukovú stavbu slova, což pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tím působí preventivně proti možným komplikacím ve škole.

Kurz je především určen pro předškolní děti, které jsou v péči u klinického logopeda (snížená úroveň jazykového citu, narušený rozvoj řeči, deficit v mluvené řeči, vývojová dysfázie), nebo pro děti ohrožené pozdějším rozvojem specifických poruch učení.

Přihláška na kurz