Granty

Poskytovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy IČO: 00064581 bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: 5157998/6000

Příjemce grantu v oblasti zdravotnictví 2021 a realizátor grantu:

Mgr. Hana Jirsová zastupuje Mgr. Hana Jirsová se sídlem Amurská 1223/2, 100 00 Praha 10 IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl. m. Prahy, S-MHMP 1236112/2017 ZDR dne: 6. 9. 2017 bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2301311119/2010

Výzva k účasti v programu:

Program: Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Název: Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s

těžkým neurologickým postižením

Délka trvání programu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Co nabízíme:

Komplexní domácí rehabilitační péči pacientům s těžkou neurologickou diagnózou, tj. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a pacientům s dalšími neurodegenerativními onemocněními. Ve věkovém rozmezí od dospělosti do seniorského věku.

Pacientům nabízíme zdravotní služby dosud nedostatečně zajištěné stávající sítí poskytovatelů. Chceme obyvatelům Prahy zajistit v jejich domácím prostředí chybějící komplexní péči odbornosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta a klinického logopeda. Terapii individuálně přizpůsobujeme potřebám pacienta. Pracujeme na základě indikace lékaře.

Přehled diagnóz pacientů v domácím prostředí, kteří se mohou do programu přihlásit:

• Cévní mozková příhoda (CMP)

• Periferní parézy nervů horních končetin

• Parkinsonova choroba

• Alzheimerova choroba

• Roztroušená skleróza (RS)

• Poúrazové stavy CNS

Cena terapeutické jednotky: 216 Kč/ 60 minut v domácím prostředí (45 min. cvičení + 15 min. konzultace)

Nabízíme: zhodnocení zdrav. stavu pac. lékařem + 18 terapeutických jednotek (cvičení) v domácím prostředí

Nabídka komplexní péče: 6 x fyzioterapie, 6x ergoterapie, 6x klin. logopedie

Kontakt pro přihlášení:

Tel: 775 312 849

E-mail: hannahm@seznam.cz

Terapie budou probíhat v době ordinačních hodin – ordinace klinické

logopedie Logopoint dle individuální domluvy s pacienty:

Pondělí 9:00 – 17:00

Úterý 7:00 – 14:30

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 11:00 – 18:00

Pátek 7:00 – 14:00