Nejčastější logopedické diagnózy

V této sekci naleznete stručný popis vývoje řeči, známek opožděného vývoje řeči a nejčastějších specifických poruch a vad řečových, jazykových a příbuzných funkcí, které náleží do spektra zájmu oboru klinická logopedie. Orientaci Vám usnadní menu v levé části stránky. Další informace hledejte v odborné literatuře, u odborníka v místě bydliště (seznam pracovišť) nebo v on-line poradně.

 • O vývoji řeči
 • Opožděný vývoj řeči
 • Patlavost (dyslalie)
 • Vývojová dysfázie
 • Koktavost
 • Breptavost
 • Oněmění (mutismus)
 • Afázie
 • Sluchová vada u dětí
 • Sluchová vada u dospělých
 • Dysfagie – poruchy polykání
 • Dysartrie